Friday, 26 October 2012

Latihan 1


Lengkapkan petikan di bawah dengan bandingan semacam yang sesuai .
              Lamin  dan  Leman  belajar  di  Sekolah  Kebangsaan  Parit  Bunga .    Walaupun mereka adik – beradik kembar ,  tetapi  watak  mereka  berbeza .  Lamin  seorang  budak  yang  rajin  macam       1 )  ___________      dan   cerdik   macam   2 )  ________________    .   Tubuh  Lamin  tinggi  macam      3 ) ___________ . Dia  rajin  membantu  bapanya  di  kebun  .  Leman  pula malas  seperti       4 )_______________ .     Dia membuat kerja lambat macam    5 )______________ . Murid – murid tidak suka berkawan dengannya . 

1. A  keldai                                   B   kerbau
   C   semut                                  D   raja

2. A  sang kancil                           B   badang
    C  kucing                                  D   tikus

3. A  buluh perindu                        B   Firaun
C   galah                                   D  pasar

4. A  budak – budak                       B   lebah
C   merpati                                D  keldai

5.  A  semut                                  B  hempedu
     C  kura –kura                           D  ulat

0 comments:

Post a Comment