Friday, 26 October 2012

Latihan 2


Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai .

1.  Baju orang itu nipis macam _____________.
A  kekabu                                B  getah
C  kertas                                 D  kapas

2.  Mereka takut macam ___________apabila disoal oleh guru
     besar.
A   harimau                              B   tikus
C   kuda                                   D   badak

3. Pelari itu berlari pantas macam ________________.
A  kijang                                  B  putera
C  air                                       D  gajah

4.  Warna baju itu kuning macam _____________.
A   biji saga                             B  kunyit
    C   garam                                D  cili

1 comments:

Loo Yi Yiing
9 December 2012 at 08:18

Latihan yang bersesuaian dengan murid, bagus! Teruskan usaha anda!

Post a Comment