Sunday, 4 November 2012

Contoh Karangan 6


Perpustakaan Sekolah
        Sekolah saya mempunyai sebuah perpustakaan . Perpustakaan itu terletak bersebelahan dengan bilik guru .
        Perpustakaan sekolah saya dibahagikan kepada bahagian fiksyen , bahagian bukan fiksyen dan bahagian majalah .
        Perpustakaan sekolah saya dijaga oleh pengawas-pengawas perpustakaan . Mereka bertugas mengikut giliran yang telah ditetapkan oleh guru perpustakaan .
        Apabila berada di dalam perpustakaan , murid-murid tidak boleh membuat bising .

Kosa kata  :   bersebelahan  隔壁                dibahagikan  分为
                    bahagian  部分                       fiksyen  小说
                    majalah  杂志                        dijaga  打理 、管理
                    bertugas  执行任务                giliran  轮值
                    bising  吵杂                           perpustakaan  图书馆

0 comments:

Post a Comment