Tuesday, 20 November 2012

Kata Kerja 动词

Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai

  

2 comments:

Kong Weng Hoe
21 November 2012 at 07:20

Nice job!

Pung Siow Erh
6 December 2012 at 18:37

Latihan kata kerja ini sesuai untuk murid tahun 1.

Post a Comment